Chodníky okolo domu nemusia mať len pochôdznu funkciu. Môžu plniť aj funkciu okapového, teda dažďového chodníka. Okapový chodník má chrániť stavbu pred dažďom, pred vlhnutím základov. V minulosti sa na tento účel používal betón, ktorý sa vylial v tesnej blízkosti okolo domu v šírke cca 20 cm. Tento spôsob izolácie sa však časom ukázal ako nevyhovujúci, nakoľko každá stavba postupne sadá a tým sa betón okolo domu praskal a oddialil od domu. Takýto okapový chodník prestal plniť svoju funkciu. Postupne sa tu uchytili rôzne rastliny.

Realizácia okapového chodníka

Okapový chodník môže mať viacero funkcií
Stavba okapového chodníka okolo domu

V súčasnosti sa už okapový chodník rieši inak. Pri novostavbách to môže byť jednoduchá izolácia základov s vysypaným štrkom s rôznou hrúbkou, pričom v hornej vrstve sa vysypú okrúhle skalky, alebo sa rieši položením zámkovej dlažby priamo od domu. V tomto prípade však nejde o obyčajný pochôdzny chodník. Pri riešení akéhokoľvek chodníka platí pravidlo, že je taký kvalitný ako kvalitne a správne je urobené podložie. Pri okapovom chodníku je potrebné vyspádovanie. S určitým sklonom sa robí už výkop jamy okolo domu aby prebytočná voda mohla odtekať. Takto sa následne aj vysypáva jama štrkom s rôznou hrúbkou. Až následne sa ukladá zámková dlažba. Okraje chodníka sa ako pri bežných chodníkoch spevňujú trávnikovými obrubníkmi, aby neprerastala tráva na chodník a aby si chodník zachoval svoj tvar. Pri riešení akéhokoľvek chodníka je mimoriadne dôležité spevňovanie jednotlivých vrstiev chodníka vibračnou doskou. Aj po položení zámkovej dlažby sa celý povrch spevní vibračnou doskou s nasadeným krytom a zasype sa jemným kremičitým pieskom.

Práca pre profesionálov

Okapový chodník okolo rodinného domu je mimoriadne dôležitý. Je možné ho riešiť s pochôdznou funkciou, čo umožní umiestnenie kvetov okolo domu, rôznych ozdobných predmetov alebo lavičky. Tento chodník sa však dá riešiť aj štrkovým násypom. V každom prípade musí byť robený odborne aby plnil svoju funkciu. Odborníci vedia do akej hĺbky vykopať základy a s akým sklonom v priečnom a pozdĺžnom smere. Odborne realizovaný chodník vydrží dlho a bude zaručene plniť svoju funkciu. Viac informácií o tejto téme nájdete na nasledujúcej internetovej stránke: https://www.polozime.sk.